strona główna | mapa serwisu

PATH

Stoły buforujące służą do akumulacji określonej ilości transportowanego produktu. Mogą być one usytuowane:

  • na początku linii transportującej jako stoły wyładowczo-wprowadzające produkt,
  • w środku linii transportującej, dzięki czemu możemy w określonych miejscach skupiać odpowiednie ilości danego produktu,
  • na końcu linii transportującej jako stół magazynująco-odbiorczy.

 
W zależności od potrzeb i funkcjonalności układu stoły te posiadają różne kształty i gabaryty. Najczęściej oferowane przez przez nas stoły są okrągłe lub prostokątne.