strona główna | mapa serwisu

PATH

Aktualnie realizowane programy:

MAZATA Sp. z o. o. Sp. k. realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego pod nazwą:

„Podniesienie poziomu konkurencyjności przedsiębiorstwa MAZATA poprzez poszerzenie asortymentu”

      

 

Cele i planowane efekty projektu:

Celem projektu jest przeciwdziałanie skutkom kryzysu – w tym przede wszystkim utrzymanie miejsc pracy i zwiększenie obrotów poprzez podniesienie poziomu innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa.

W skutek planowanej inwestycji Wnioskodawca identyfikuje kluczowe korzyści biznesowe, które przełożą się na zwiększenie przychodów Spółki, tj.:

 • Większe możliwości wykonania dużych lub/i bardziej skomplikowanych konstrukcji spawalniczych, co tym samym pozwoli na tworzenie nowych bardziej złożonych konstrukcji urządzeń obecnie sprzedawanych przez firmę. W tym zwłaszcza - przenośników, urządzeń specjalnych czy urządzeń logistycznych typu wózki transportowe, platformy.
 • Nowe usługi np. przerabianie konstrukcji już z powłokami (farby, cynk)
 • Możliwość zaproponowania krótszych terminów wykonania zleceń
 • Bardziej powtarzalne konstrukcje wykonywane w ilościach seryjnych

Niniejsze przedsięwzięcie będzie miało niezwykle istotny wpływ na poprawę sytuacji przedsiębiorstwa i umocnienie jego pozycji rynkowej. Przede wszystkim możliwe będzie podniesienie poziomu innowacyjności firmy poprzez wdrożenie nowoczesnych rozwiązań produkcyjnych. Rezultatem projektu są następujące czynniki, pozwalające na poprawę sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa:

 • Zwiększenie przychodów przedsiębiorstwa
 • Utrzymanie miejsc pracy
 • Dywersyfikacja obsługiwanych klientów, prowadząca do ograniczenia ryzyka biznesowego
 • Dywersyfikacja oferty asortymentowej firmy, zwiększająca jej kompleksowość i komplementarność usług
 • Zwiększenie możliwości technologicznych przedsiębiorstwa, poprzez wprowadzenie nowych rozwiązań produkcyjnych, dostosowanych do wyśrubowanych wymagań stawianych przez konkurencyjny rynek
 • Usprawnienie procesów produkcyjnych poprzez zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych.
 • Możliwość zdalnej realizacji pracy dot. projektowania detali i procesu technologicznego, dzięki wdrożeniu technologii informacyjno-komunikacyjnych.

 

Całkowita wartość Projektu wynosi: 293 964,22 PLN
Wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą: 232 800,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 197 880,00 PLN